ELBForlag.com

"En bok att läsa mitt i vardagen"


 FOTO; ENGELSGÅRDEN RENOVERAS FRÄMST IFRÅN ÅR 2013-2016 

En renovering tog plats mellan främst åren 2013-2016 av Engelsgårdens olika byggnader. Gården som var mycket nergången kom i vår ägo vid sommartid år 2013. Och till största delen så var det Alf Lundström som renoverade gården under de år som kom till att följa. Det tog 2 år innan vi kunde flytta in i boningshuset och den 4 september 2015 kunde vi till sist flytta in.  De olika husen var byggda allt ifrån 1800-tal-1900-talets mittdel. Och mycket tålamod kom till att användas då många olika saker såsom golv, fönster och dörrar och allt utöver detta behövde riktas upp inför uppsättning av nytt material. Under renoveringen togs det många fotos och en del av dessa jämsides med en text som handlar om renoveringen av gården kom med i den bok som säljs på gården. Som en grundbok  skapades den ( se foto nr 1, framsidan av boken) för att delge olika renoveringstips, trädgårds och inredningstips utifrån den erfarenhet som vi som par kom till att få till oss då vi skulle inreda, bygga, renovera och göra nytt på skilda ställen och sätt på Engelsgården. Här följer före och efter-bilder i blandad kompott. Till att börja med är det yttre miljö, därefter inomhusmiljö och till sist tar vi del av hur det såg ut till en början i Ateljén.